Στέγαστρα

Κατασκευή υποστέγων για κάθε χρήση

Αυτές οι μεταλλικές κατασκευές μπορούν να επενδυθούν με δίχτυ σκίασης, μουσαμά, πάνελ, λαμαρίνα ανάλογα με τη χρήση που θέλετε.

Ο μουσαμάς είναι το καταλληλότερο υλικό κάλυψης γιατί ράβεται στις ακριβείς διαστάσεις της κατασκευής, τοποθετείται πολύ εύκολα, διατίθεται σε πολλά χρώματα και δε χρειάζεται άδεια από πολεοδομία.