Μηχανισμός για άντληση νερού σε πηγάδι

Πελάτης:

Κατηγορία: Ειδικές Κατασκευές

Ημερομηνία: Αύγουστος 2019

Η κατασκευή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε….

Χαλκός, Ατσάλι, Πέτρα
Διάμετρος: 2,50m
Βάρος: 500kg
Χρόνος Παράδοσης: 2 ημέρες