Κάγκελα μάντρας στους Μύλους Μάρρα

Πελάτης: Μύλοι Μάρρα

Κατηγορία: Κάγκελα Μάντρας

Ημερομηνία: Αύγουστος 2019

Η κατασκευή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε….

Ατσάλι
Μήκος : 90m
Βάρος: 500kg
Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες