Εμπορία Πάνελ

Διαθέτουμε πετάσματα πάελ για κάθε χρήση
  • Μεταλλικά πετάσματα επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης κτιρίων.
  • Θερμομονωτικά πετάσματα για κτιριακές χρήσεις και ψυκτικούς θαλάμους.
  • Πυράντοχα θερμομονωτικά πετάσματα για κτιριακές χρήσεις.
  • Διαφώτιστα πολυεστερικά πάνελ.
  • Στερεωτικά και στεγανωτικά υλικά συναρμολόγησης.
  • Πάνελ ειδικών προδιαγραφών, κατά παραγγελία.